20 PIERWSZYSCH KROKÓW DO WOLNOŚCI

Ta lista jest otwarta, pomimo iż kontrowersyjna, to oparta jest na faktach i jedynym legalnym prawie. Jeżeli nie jest zrozumiała, to tylko i wyłącznie dlatego, iż nie można tu było przedstawić szczegółowej diagnozy, która jest przedmiotem poszczególnych komisji.

 

ABY MÓC OCHRONIĆ NASZE RODZINY, KONIECZNE JEST USTALENIE CO NASTĘPUJE: 

 1. Występujemy jako ludzie żywi, ze świadomością, że otumaniono i otruto nas tak mocno, że pozostawiono nam wyłącznie 5-10% energii życiowej, znieczulając przy tym byśmy o tym nie wiedzieli, zdewastowano naszą psychikę, byśmy zaczęli się bać, być samotni, rozdzieleni, powodując bezpłodność, dwanaście razy mutując nas genetycznie ze zwierzętami, wymuszając zachowania, sposoby działania, edukację niewolniczo-degradującą człowieczeństwo, nakierowaną na eutanazję w nieświadomości,
 2. Występujemy z dbałością o każdego człowieka, ze świadomością że nie jest niczyją winą to co widzimy, bez granic i podziałów, z czystymi intencjami, bez patrzenia na pieniądze i władzę, z miłością do naszych rodzin i narodu, gotowi nieść prawdę i być nią nawet z użyciem siły do tzw. amonalii, czyli bezczłowieczeństwa.
 3. Należy przyjąć, iż wszyscy ludzie, którzy do tej pory nie uczynili nic, by ratować swoje dzieci, rodziny i naród, a przede wszyscy Ci, którzy dokonywali i sprzyjali ludobójstwu, sterowaniu umysłami, sprzedaży bezprawnej mienia narodowego oraz innych uchybień, to są psychicznie zdegradowane istoty, wymagające bezwzględnie pomocy psychologiczniej, a nawet unieszkodliwienia. Te istoty posługują się umysłem, który został tak zniewolony, iż ciało nie ma dostępu do czucia, czyli człowieczeństwa. Nie mają tego świadomości, niektórzy nawet przebłysków istnienia. Sam fakt pozorów, nie czyni z osoby człowiekiem żywym.
 4. Należy przyznać się, że jesteśmy po Lachach, nasi przodkowie tu sikali i przelewali za ten kraj swoją krew, w jedności narodem, we własnym K-Raju, w Europie i Azji, którą zakładaliśmy, na Ziemi samowystarczalnej i bogatej w złoża, której jesteśmy jedynymi jako Polachy gospodarzami, w której zabijające ludzi korporacje przestały dzierżawić nasz grunt, przejmujemy z mocy prawa naszą własność w całości (bo nie można kupić od złodzieja, a korporacje te dopuściły się ludobójstwa, zmowy, zdrady i spisku i mają zapłacić odszkodowania), w związku z najazdami rzymskimi, knowaniami i przesuwaniem dat w historii, nie ma i nie było żadnego rządu, wymuszonego chrztu polski, żadnego lenna naszego K-Raju, żadnych ustrojów ani żadnej późniejszej administracji i służb (sterowanie umysłem od urodzenia, zmiana języka i historii oraz trucie, powoduje niebyłą każdą czynność cywilnoprawną), wszelkie przedsiębiorstwa wraz z bankami zostają przejęte natychmiast (lichwa, handlowanie żywym towarem, oszustwa cybernetyczne, prowokowanie długów, wydawanie środków których się nie ma, w celu zadłużenia i wiele innych)
 5. Należy opracować dokumenty uświadamiające administrację i inne organizacje, upubliczniając szkodliwość (Edukacji – do szkół, Banków i tzw. instytucji finansowo-ubezpieczeiowych – zaprzestanie płacenia jakichkolwiek bezprawnych danin, Salnepidow – zatruta żywość, Uczelni – powołanie studentów do badań kompelementarnch, Urzędów – upublicznienie liczb ludobójstwa, Szpitali – upublicznienie liczb ludobójstwa, Komisariatów Policji – powołanie do służby życia (Strażnicy Życia), Służb wojskowych – powołanie do służb życia – Obrońcy Życia, Supermarketów – informacja o natychmiastowym opuszczeniu terenu kraju i przejęciu nieruchomości przez naród polski, itd….
 6. Należy bezwzględnie zjednoczyć inicjatywy warsztatowe pod wspólnym szyldem (warsztaty mocy, życia, czucia z właściwymi im tytułami własnymi instruktorów). Wywołanie wspólnej inicjatywy, oparte na pracy w kręgach, połączone z praktycznym wyjściem z korporacji, zmiana przestrzeni pracy, życia i rozwoju (uwolnienie swojej energii). Te inicjatywy doprowadzą do odzyskania odczucia godności, mocy, odwagi, hartu i motywacji do życia, będą też stanowiły doskonałą formę poznania się ludzi i uzdrawiania energia grup)
 7. Należy doprowadzić niezwłocznie, by wszystkie szpitale zostały przejęte z mocy prawa przez naród, a każdy lekarz, który popuścił się ludobójstwa szczepionkami lub w inny sposób sprzyjał systemowi, zostaje umieszczony w zakładzie rehabilitacyjnym (są oni niepoczytalni, nie mają dostępu do wrażliwości człowieka, ich umysły zostały całkowicie przejęte, tak jak w nazistowskich obozach koncentracyjnych)
 8. Należy przejąć natychmiast wszelkie supermarkety i sieci korporacji zagranicznych wraz ze wszystkimi sklepami zagranicznymi. Natychmiast opuszczają nasz kraj, gdyż uczestniczyły w zmowie przejęcia przedsiębiorczości w celu zniewolenia ludzi i zorganizowanego, sterowanego, przestępczego pozbawienia Polaków środków i możliwości do życia, samorealizacji (rynek kinematografii, gier, american dream, trendow i mody, sterowanie umysłami ludzi i stosowanie technik manipulacji, powiązania, stopniowe przejmowanie, itd.) Natychmiast wszelkie grunty, sklepy są przejmowane, a ludzie przerzucają się na odnowienie produkcji narodowej oraz przedsiębiorstwa rodzinne i markety życia i kooperatywy oraz współdzielnie, z wyuczeniem do zawodów, które podstępem zostały zniszczone i zastąpione produkcją podróbek zagranicznych)
 9. Zintegrowanie wszelkich artystów, którzy będą potrafili zwiększyć wibracje w narodzie, m.in. poprzez tworzenie alternatyw do negatywnych utworów, pamiętając że programowały nas one na poczucia, to był element zorganizowanej manipulacji lub głupoty.
 10. Należy bezwzględnie wyłączyć negatywne oddziaływanie wszelkich przejawów śmierci, niskich wibracyjnie materiałów, porografii i wszelkich innych przejawów bezczłowieczeństwa. W Radach zastanowić się należy nad fikcjami istniejących związków i powiązanych mafijnie organizacji, w celu ich eliminacji, a także odebrania im jakiejkolwiek formy wpływów i ukradzionych majątków.
 11. Zintegrowanie w warsztatach studentów i uczników, którzy po uzyskaniu wiedzy, będą opracowywali projekty zmierzające do: zaprzestania grania w gry, oglądania filmów , wyśmiania tego sposobu na życie i zaprojektowanie w zespołach nowych sposobów na zagospodarowanie czasu i rozwój szkół życia. Grupy uczniów i Zrzeszenia Świadomych Rodziców włączą się w te programy otrzymają pełne środki, a projekty zrealizują szkoły.
 12. Usunąć z przestrzeni 5G, które steruje umysłami i zabija naszą odporność (zestrzelić, bez patrzenia na to kogo to jest i gdzie, to jest bezprawny twór mafijnych korporacji, na naszej Ziemi – Policjanci lub Wojskowi lub Myśliwi, to Wasza rola, to należy zrobić bezwzględnie, nawet nie wiecie jakie sterowanie umysłami i jakie zabijanie powoduje ten złom)
 13. Zebrać grupy ludzi, którzy wejdą do budynków mediów publicznych, doprowadzą do natychmiastowego ich wyłączenia (każda transmisja zabija ludzi każdego dnia, strachem i kłamstwami oraz propagandą ograbiająca ich z człowieczeństwa, a także sterowaniem umysłami poprzez kinematografię). Zastanawianie się nad tym, jak wielu ludzi kosztuje to życie, przy czym nie są tego w ogóle świadomi, jest bezcelowe, własność zabójców nie istnieje, bo każdej godziny giną z tego powodu nasi bliscy.
 14. Ustanawiamy wiece powiatowe Rad Życia, którzy do momentu zagospodarowania urzędów, stanowili będą osnowę decyzyjności w imieniu nieświadomych mieszkańców, a także służb. Policja i wojsko, po specjalnych warsztatach, zostanie włączone do służby informacyjnej (Strażników i Obrońców Życia). Nazwa Policjant przestaje istnieć, jest to narzucona celowo nazwa korporacyjna.
 15. Ustanawiamy kwartalną Rehabilitację Narodu, która będzie miała na celu ustalenie szkód, terapię oraz reorganizację, z wspólną organizacją obowiązkowych warsztatów świadomościowych, wykorzystując cały potencjał bazy noclegowej w Polsce, w pełni finansowanych przez systemy (nawet jakby nam przyszło bankomaty rozbijać, a także za środki przedsiębiorstw, które zabijają ludzi i tychże korporacji. Zespoły Rad Organizacyjnych.
 16. Struktura służby narodowi (czyli służba życia), to ludzie, którzy nie służą nikomu, tylko życiu, swoim rodzinom i tworzą nową strukturę nie systemu, ale Rodziny. Należą do nich: Zrzeszenia Życia, Sieci Życia, Urzędy Życia, Uczelnie Życia, Kooperatywy Życia, a w zakresie przestrzeni: Osady Życia, Współdzielnie Życia, Szkoły Życia i Enklawy Życia. Następuje ich adaptacja i tworzenie, więc dla każdego po warsztatach, znajdzie się praca.
 17. Bezwzględne zablokowanie szkół w szerzeniu korporacyjnej wiedzy, łącznie z weryfikacją tejże na uczelni, z maksymalnym ograniczeniem administracji uczelni, nastawieniem się na badania komplementarne, w celu odbudowy kraju, czyli realizacji szybkich i efektywnych badan w dziedzinach wiedzy o życiu. Powołanie specjalnych Rad Naukowych życia z promotorów, którzy mają czucie i mądrość życia.
 18. Uruchomienie pozwów międzynarodowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i życia (powołanie specjalnych zespołów lub przyłączenie istniejących, które oszacują faktyczne, bazujące na międzynarodowych przesłankach wyroki. Sądy Życia, ustanowione z ludzi, którzy z wrażliwością, na bazie prawa życia i prawa naturalnego, sformułują i publicznie wraz z innymi grupami, do wiadomości wszystkich, także w przejętych mediach, opublikują co następuje. Sądów, które znamy nie ma. Prawo jest nielegalne w całości, a są one tez jednostkami korporacji, podobnie jak jakiekolwiek kancelarie i notariaty. Należy o tym zapomnieć, to była fikcja. Prawnicy, po odpowiednich warsztatach z prawa intencyjnego, mogą zajmować się konstruktami precedensów i konstruktem wniosków pozwów międzynarodowych.
 19. Zjednoczyć grupy idące do wolności i życia i zaproponowanie im formy głosowania metodą bezwzględnej większości (grupy, które przystąpią, w związku z ustaleniem faktów, poproszą ludzi o wyrażenie głosów przeciw, które odliczone będą od liczby całkowitej). Głosowania będą dotyczyły: Odtworzeniem Narodu Lachickiego ponad wszelkimi granicami krajów, z uwzględnieniem Polonii i wszelkich emigrantów krajów Polaszych na terenie Świata (Rdzenna ludność tubylcza, emigrująca z uwagi na manipulacje korporacji, do tych mogą dołączyć się wszelkie rdzenne plemiona – Polska jako jedyna utrzymała status kraju, resztę wytępiono i ograbiono).
 20. Każda rodzina otrzymuje 1 ha ziemi, także gospodarujemy lasy mieszkalne, organizujemy ekipy ludzi i ściągamy naszych specjalistów zza granicy. Środki uzyskamy z zagospodarowania lub sprzedaży odzyskanych majątków agregorów lub mafijnych organizacji, a także każde możliwe z agencji, które sa bezprawnie działającymi jednostkami korporacji zwanej Poland Republik of.
 21. KOLEJNE PUNKTY USTALANE BĘDĄ NA WIECACH, ALE KAZDY MOŻE ZGŁASZAĆ PROPOZYCJE.