DZIAŁANIA REHABILITACYJNE

Dla tych, którzy skorzystają z możliwości i wykażą się gotowością do naprawy swojej rodziny, przygotowane są działania rehabilitacyjne, począwszy od najbardziej skrzywdzonych istot, w tym:

  • Należności zapłaconych rat kredytowych,

  • Nadpłaconych podatków oraz składek tzw. ZUS,

  • Możliwości otrzymania 1 ha ziemi w opiekę, dla rodziny,

  • Nadpłat tzw. ubezpieczeń za pojazdy i przestrzenie domowe (enklawy),

  • Swobody podejmowania decyzji, w tym uwalniania się od odgraniczeń,

  • Uczestnictwa w innych dobrach (wykazanych w Dekrecie Rdzennych Narodów),

  • Możliwości odzyskiwania należności za pomocą Waluty Zastępczej Narodu,

  • Udziałów w funduszach na rehabilitację, terapię oraz pieczę Narodu.