REHABILITACJA NARODU

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, oferujemy wsparcie terapeutyczne w postaci Radacji Terapeutycznych, z przygotowanymi na polach interwencji Kuracjami Terapeutycznymi działań narodowych, które podejmowane są z kadrą narodową m.in. istot społecznie zaangażowanych w pracę na rzecz człowieka w Korpusie Służby Cywilnej i Wojskowej, Administracji oraz Organizacji Pozarządowych, Służb oraz Policji, realizujących czynności wspierające następstwa pokowidowych traum oraz powikłań, którym dostarczane są m.in. Turacje Terapeutyczne i Turacje Rehabilitacyjne w zasobach Narodu.

O czym jest rehabilitacja narodu

  • O wzięciu odpowiedzialności za życie oraz wszelkiego rodzaju przypadłości, spoglądanie na przyczyny problemów, by móc je rozpoznać, to podstawa pojmowania, by móc wrócić do czucia siebie, bez emocjonowania i bezmyślności, by dopiero móc poczuć wiedzę o następstwach swoich doświadczeń.

  • O wykazywaniu się względem człowieka, człowieczeństwem, o którym człowiek jest bez konieczności by musieć wspominać, lecz z uwagi na oddziaływanie czynników zastosowanych na ludzkości, wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań, które zintensyfikują współprace narodowych instytucji oraz służb i administracji

  • O wprowadzeniu kuracji do turacji, w tym działań zapobiegawczych i prewencyjnych, dotyczących depresji oraz kształtowania postaw bezradności, m.in. W wyniku wyuczania, przyzwalania, wynaturzania, nadużyć oraz działalności krzywdzenia dzieci i innych istot oraz propagowania korporacyjnych form przestępczości zorganizowanej, m.in. W zakresie zatrucia technologicznego, radiacyjnego, powietrznego oraz żywieniowego

  • Zapraszamy na Warsztaty wolnych rodzin, w których w nowym nurcie powracania do siebie, czyli czucia tego co jako dzieci byliśmy w stanie czuć, zanim nałożyliśmy maski i szaty bezczucia. Tu brak jest szukania wartości w patologii tzw. wykształcenia oraz brak uznawania tzw. norm społecznych, gdyż rola tzw. publiczności na scenach, wystarczająco nastawiła nas przeciwko samym sobie, czego pozbycie się iluzji braku oraz uzależnień, należy do odpowiedzialności każdego, zamiast zgrywania się i walki.

odezwij się na biuro@narodu.pl

warsztaty na www.warsztaty.zycia.pl