SPOSOBY UWOLNIENIA

POSOBY BY ZOSTAĆ PRZYKŁADEM DLA SIEBIE I RODZINY

Przygotowywane warsztaty i spotkania z Kadrą, którą traktujemy jak Narodowa, pomimo braku legalnego zatrudnienia i prowadzonych fikcji, bez uznawania fikcji wszelkich obostrzeń w tra umowach o pracę (umowa jest rdzenną mową, której brak jest możliwości usłyszenia językowaniem, a rzadko kiedy gwarą). Mowę jedynie można czuć, a umowę nazwano sztucznie telepatią, by dokonać manipulacji i kradzieży naturalnych zdolności istot żywych, za pomocą bezprawnych uzurpacji własności i autorstw.

Traumy lub uzależnienia, które na polach krzywd, doraźnie lub pokoleniowo wywoływały znaczący uszczerbek na zdrowiu oraz sytuacji życiowej, mogą znacznie wpływać na zdrowie, rodzinę, pracę, a nawet być przyczyną samobójstw, uzależnień oraz ucieczek od odpowiedzialności za swoje życie. W ramach Funduszy Narodowych, jednocześnie wspierających możliwości przyczyniające się do znalezienia przyczyn problemów, kierując się naturalnością człowieczeństwa, darzymy sobie, odnajdujac jedność w działaniu.

odezwij się na biuro@narodu.pl