Terapie odwykowe ze ścieżką rehabilitacyjną

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, oferujemy wsparcie terapeutyczne w postaci Radacji Terapeutycznych, z przygotowanymi na polach interwencji Kuracjami Terapeutycznymi działań narodowych, które podejmowane są z kadrą narodową m.in. istot społecznie zaangażowanych w pracę na rzecz człowieka w Korpusie Służby Cywilnej i Wojskowej, Administracji oraz Organizacji Pozarządowych, Służb oraz Policji, realizujących czynności wspierające następstwa pokowidowych traum oraz powikłań, którym dostarczane są m.in. Turacje Terapeutyczne i Turacje Rehabilitacyjne w zasobach Narodu.

 1. Anonimowych samochodzików – chodzących siedząc i utożsamiających się z pojazdami
 2. Anonimowych informatorów – próbujących znaleźć wiedzę w tzw. informacji, bez czucia
 3. Anonimowych umartwiaczy – wykazujących tendencje do przekonań i scenariuszy lęków
 4. Anonimowych telewizorów – pochodzące z nadużyć, wyuczeni bezradności i bezczucia
 5. Anonimowych telefoników – wynikające z oszustw i uzależnień od wygód i przyzwoleń
 6. Anonimowych liczebników – dotyczące krzywd na tle wykształcenia i blokad odczuwania
 7. Anonimowych lekomanów – zależności wynikowe braku dostępu o wiedzy o naturze życia
 8. Anonimowych posiadaczy – sposób na uzależnienie tych co w ciągłej iluzji braku pożądają
 9. Anonimowych pracusiów – wykorzystanie powodujące iluzję braku akceptacji z przekonań
 10. Anonimowych narcyzów – przekonanych tzw. iluzją zewnętrzności w iluzji wewnętrzności
 11. Anonimowych zegarków – przyczynowo-skutkowe ciśnienia, z iluzji parcia, presji, depresji
 12. Anonimowych czytaczy – wprowadzone by kodując, zapominać o tym jak inaczej wiedzieć
 13. Anonimowych kasiarzy – przeliczających i sprzedających życie za iluzję wartości pieniądza
 14. Anonimowych necików – nadużycie na polach ograniczeń, percepcji oraz złudnej zaradności
 15. Anonimowych graczy – ucieczki w transe, ograniczenia, obłęd, oderwanie od rzeczywistości
 16. Anonimowych szefów – pompowanie swojej koncepcji (j-ego), na podłożu braków i poczuć

odezwij się na biuro@narodu.pl