WAŻNE

Tu nie znajdziesz wiedzy, gdyż należy ją czuć, by móc jej doświadczać. Mądrość przychodzi wraz z do-ŚWIAT-czeniem, lecz nawet i o to nie chodzi, bo tam gdzie prowadziły nas tzw. my-śli, tam należy wrócić, by przestać od-GRY-wać role, walczyć z koniem lub z wia-TRAKAMI oraz by przestać u-CIEKAĆ, nawet stojąc w miejscu. Ta wić, służy temu by móc poznać siebie w życiu, poza iluzją oferowaną przez tzw. ciecie internetowe i techniczne sposoby do tzw. usprawiedliwiania swoich doświadczeń i wartości na bazie własnych u-ZALEŻNIEŃ i przyzwo-LEŃ. Więcej na spotkaniach, prawdziwych uwolnieniach, gdzie zaczynamy od siebie, by widzieć efekty odgruzowywania i uwalniania się od TRUD-ności. Każdy jest przykładem dla dzieci i innych istot, z którymi żyjemy, więc sprawdź czy szczerze, możesz po-z-WOLIĆ, sobie na-prawdę TEGO KIM JESTEŚMY JAKO RDZENNI.